Virtuaalikoneiden varmistaminen VMwaren Data Recoveryllä

Yleistä

VMware toi Data Recovery-nimisen tuotteensa markkinoille jo vSphere-päivityksen yhteydessä mutta ensimmäisen version suuret ongelmat rajoittivat tuotteen käyttöönottoa useissa yrityksissä. Nyt VMware on päivittänyt Data Recoveryä ja se alkaa olemaan tuotteena sitä jollaiseksi sen olisi alun perinkin pitänyt tehdä.

Tuotteen idea on yksinkertainen; VMware Data Recovery on ns. appliance-pohjainen varmistuspalvelin jonka asentamisen jälkeen voidaan vSphere-ympäristön virtuaalikoneista ottaa image-tason varmuuskopiot ja näistä varmuuskopioista voidaan tarvittaessa palauttaa koko kone tai vain yksittäisiä tiedostoja (Tämä vaatii tuen, tällä hetkellä Windows sekä Linuxista RedHat ovat tuettuja). Data Recovery sisältää myös datan de-duplikoinnin, joka tarkoittaa että samaa tietoa ei tallenneta varmistuspalvelimen levyille kuin kertaalleen. Varmistukset otetaan incremental-kopioina joten varmistusajossa varmistetaan vain muuttuneet tiedostot ja näin voidaan pienentää varmistukseen käytettävää aikaa merkittävästi.

VMware Data Recovery ei tue datan varmistusta nauhajärjestelmiin vaan toimii ainoastaan levyvarmistuspohjaisesti. Applikaatio tukee FC, NAS sekä lokaalia levyä joka mahdollistaa luonnollisesti hyvinkin monenlaiset käyttökohteet, suosittelen kuitenkin joko FC:n kautta näytettyä LUNia tai dedikoitua NAS-järjestelmää.

Käyttönotto

VMware Data Recoveryn käyttöönotto on todella helppoa. Hommaa varten tarvitaan olemassa oleva vSphere-ympäristö sopivalla lisenssillä, itse tuoteen käyttöoikeus on jo vSphere Essentialissa mukana.

Ennen käyttöönottoa on varmistettava että seuraavat portit on sallittu tietoliikennelaitteissa:

 • VDR käyttää vCenterin webservices-rajapintaa, tämä tarvitsee auki portit 80 ja 443
 • VDR:n varmistuskoneen plugin ja tiedostotason palautus (FLR, File Level Restore) vaatii yhteyden VDR-applianceen porttiin 22024
 • VDR-appliance ottaa yhteyttä VMware ESX:n tai ESXi:n porttiin 902

VDR vaatii käyttöoikeuksia sekä vCenteriin että varmistettaviin virtuaalikoneisiin, joten tätä varten tulisi tehdä käyttäjätunnus ja antaa sille tarvittavat oikeudet. Seuraavat käyttöoikeudet vaaditaan jokaiseen varmistettavaan virtuaalikoneeseen:

 • VirtualMachine->Configuration->Disk change tracking
 • VirtualMachine->Provisioning->Allow read-only disk access
 • VirtualMachine->Provisioning->Allow VM download
 • VirtualMachine->State->Create snapshot
 • VirtualMachine->State->Remove snapshot

Sekä seuraavat käyttöoikeudet itse VDR-applianceen:

 • Datastore->Allocate space
 • VirtualMachine->Configuration->Add new disk
 • VirtualMachine->Configuration->Change resource
 • VirtualMachine->Configuration->Remove disk
 • VirtualMachine->Configuration->Settings

Ja vielä lisäksi käyttäjällä on oltava seuraava käyttöoikeus koko ympäristöön:

 • Global->License

Kun käyttäjätunnukset on luotu voidaan siirtyä itse ympäristön asentamiseen. Lataa tarvittava asennus-cd VMwaren sivustolta tunnuksillasi. Käynnistä vCenter-koneella CD-levyltä asennus ja valitse Data Recovery Client Plug-In. Seuraa asennuksen ohjeita, kun asennus on päättynyt voit ottaa vSphere Clientillä yhteyden ja asentaa työasemaasi plug-inin valitsemalla vSphere Clientistä Plugins -> Manage Plugins. Kun tämä on asentunut tulee sinun käynnistää vSphere client uudelleen jotta voit ottaa asennetun lisäosan käyttöön.

Seuraavaksi asennetaan itse VDR-appliance. Avaa vSphere Clientistä File -> Deploy OVF Template. Valitse Deploy from File ja hae asennus cd:ltä hakemistosta X:VMwareDataRecovery-ovf (Jossa X on siis CD-asemasi tunnus) tiedosto VmwareDataRecovery_OVF10.ovf. Valitse haluamasi kohde, klusteri sekä datastorage, haluamasi levymuoto sekä aseta aikavyöhyke properties-välilehdeltä. Lopuksi tarkista että valinnat ovat haluamasi ja paina Finish jolloin vSphere alkaa asentaa VDR-palvelinta.

Kun itse VDR-palvelin on asennettu voidaan siihen lisätä varmistuslevy suoraan levyjärjestelmästä käyttäen VMwaren RDM-toiminnallisuutta jossa virtuaalikone kirjoittaa suoraan sille tarjottuun LUNiin ja tarjoaa näin paremman suorituskyvyn kuin virtuaalilevyllä.

Seuraavassa osassa näytän miten VDR-palvelimelle tehdään tarvittavat perusasetukset sekä miten palvelin määritellään suorittamaan varmistuksia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s