Kohti korkeampaa käytettävyyttä replikoinnilla

Nykyisissä virtualisoiduissa ympäristöissä törmätään usein haasteelliseen tilanteeseen jossa tietty virtualisoitu palvelin on niin tärkeä että sen käytettävyyttä halutaan parantaa. VMwaren uusi vSphere-ympäristö toi HA:n lisäksi uuden ominaisuuden Fault Tolerance (FT) jolla voidaan varmistaa että tietty virtualikone on aina käytettävissä. Ongelma on kuitenkin se että tällä menetelmällä kone voidaan varmentaa vain tietyn klusterin sisällä ja asiakkaat haluavat usein että koneita varmennetaan toiseen konesaliin/lokaatioon. VMwarella on tähän oma tuote nimeltä Site Recovery Manager, mutta tuote edellyttää alla olevan infran osalta tiettyjä asioita, kuten sitä että käytettävä peilaus toteutetaan levyjärjestelmätasolla (joka luonnollisesti lisää kustannuksia). Tuote on kuitenkin erinomainen ratkaisu suurien konesaliympäristöjen varmentamiseen ja luonnollisesti tämän tarpeen kasvaessa markkinoille on tullut useita kolmannen osapuolen tuotteita. Keskityn tässä artikkelissa Vizioncoren tuotteeseen nimeltä vReplicator (Quest on ostanut Vizioncoren joten tuote kulkee myös nimellä Quest vReplicator) joka voidaan ostaa joko yksittäin tai vEssentials-nimisessä paketissa jossa mukaan tulee myös mm. virtualikoneiden varmuuskopiointiin tuote.

Mikä vReplicator on ja mitä sillä voi tehdä?

Kuvitellaampa tilanne jossa halutaan varmistaa tietyn virtualikoneen käytettävyys olemassa olevasta ESX/ESXi-koneesta toiseen ESX/ESXi-koneeseen joka sijaitsee toisessa kaupungissa. Yksi tapa toteuttaa tämä on esim. ottamalla koneesta snapshot ja kopioimalla  kaikki tavarat toiseen palvelimeen. Jos konesalien välillä oleva yhteys ei ole nopea kuituyhteys menee tähän prosessiin valtavan pitkä aika, vaikka kone ei olisi kuin muutamia gigatavuja (Usein kuitenkin korkean käytettävyyden koneet ovat tietysti suurempia ja näin aika vain kasvaa). Edellä mainitulla tekniilla kone voitaisiin hyvin kopioida esim. kerran yössä, mutta mitä jos halutaan pitää toisessa lokaatiossa mahdollisimman ajantasaista versiota, esim. vain tunnin vanhaa? Tässä tapauksessa edellä mainittu tekniika ei valitettavasti vain toimi koska jo pelkkä snapshot+siirto vie reilusti enemmän aikaa.

Ongelmaan on useita lähetysmistapoja ja tietysti tässä vaiheessa herää kysymys siitä miten vReplicatorilla tämä ongelma voidaan ratkaista tehokkaammin? Vizioncoren vReplicator on ESX/ESXi-ympäristöön asennettava sovellus joka hoitaa tehokkaasti virtualikoneen virtualilevyn replikoinnin toiseen lokaatioon. Sovellus toimii siten, että ensimmäisellä kerralla koneesta otetaan täysi replika (tähän menee luonnollisesti aikaa) ja kun tuo on valmistunut seuraavilla kerroilla siirretään vain muuttuneet tiedot.  Tämä tapa säästää sekä tietoliikennekapasiteettia että siirtoon kuluvaa aikaa ja näin RTO/RPO-arvot saadaan mahdollisimman pieniksi.

vReplicator on erittäin helppo ja nopea asentaa ja se ei vaadi erillisiä agentteja tai clientteja asennettavaksi yhteenkään ESX/ESXi-koneeseen eikä myöskään virtualikoneisiin. Kun vReplicator on asennettu ei muita asennuksia tarvita vaan jatkossa kaikki ympäristön virtualikoneet ovat liitettävissä palvelun piiriin. Tuotteella voidaan myös kopioida useita virtualikoneita, useista eri ESX/ESXi-koneista yhteen keskitettyyn kohteeseen, joka tarjoaa erinomaisen tavan toteuttaa katastrofivarmennusta. Näiden lisäksi tuote helpottaa katastrofivarmennuksen käyttöönottoa koska käytetyn alustan ei tarvitse olla yhteneväistä lähde- ja kohde-ympäristöissä.

Miltä vReplicator näyttää

Vizioncoren vReplicator on selkeä Windows-sovellus jonka käyttöönotto ja operointi on erittäin yksinkertaista. Asennuksen jälkeen vReplicator-palveliemelle määritellään ESX/ESXi-palvelimet joita ympäristöstä löytyy jonka jälkeen replikoinnin käyttöönotto tapahtuu vain valitsemalla lähde ja kohde.

Alla kuvankaappaus tuotteen käyttöliittymästä jossa on ajossa replikointityö:

Miten vReplicator toimii käytännössä?

Ylempänä kerroin tuotteen toiminnallisuudesta jo yleisellä tasolla. Alla oleva kaaviokuva avaa tarkemmin tuotteen toimintaperiaatetta:

Kuten kaaviokuvasta käy hyvin selville tärkein osa replikoinnin toimivuudessa on vReplicator-palvelin josta on yhteydet sekä lähde- että kohde-ympäristöön. vReplicator-palvelin komentaa vSphere-ympäristön vCenter-palvelinta ja käyttää replikoinnissa hyväkseen snapshot-toiminnallisuutta. Kun snapshot on otettu vertaa vReplicator-palvelin eroavaisuuksia lähde- ja kohde-koneissa tiedostotasolla ja replikoi muuttuneet blokit automaattisesti kohteena olevan virtualikoneen virtualilevylle.

Yhteenveto. Toimiiko tuote kuten luvataan?

Tiivistäen voin ehdottomasti sanoa että toimii. vReplicator oli erittäin helppo tuote käyttöönotettavaksi ja tarjoaa erinomaisen tavan toteuttaa replikointia kustannustehokkaasti ilman peilattuja levyjärjestelmiä ja kalliita kuituyhteyksiä konesalien välillä. Tuotteesta on saatavilla ilmainen kokeiluversio jonka asentamista suosittelen varauksetta, näin pystyt itse toteamaan täyttääkö tuote yrityksenne tarpeet vai onko kenties VMwaren oma Site Recovery Manager parempi. En kuitenkaan lähde vertailemaan tuotteita keskenään, koska lähtökohdilta ja tarpeiltaan ne on tarkoitettu aivan eri tyyppiseen varmentamiseen ja kummallakin on selkeästi omat tarpeensa markkinoilla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s